top of page

Disclaimer
 

Deze website is eigendom van:

Coeliakie Kids Vlaanderen
Oudebaan 301
3000 Leuven
België
info@ckvl.be

1. Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

2. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk en intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. De auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten berusten bij Coeliakie Kids Vlaanderen, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Coeliakie Kids Vlaanderen. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht vallen.

3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Coeliakie Kids Vlaanderen verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

4. Rechtspraak

Het staat Coeliakie Kids Vlaanderen vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door de nieuwe versie op deze website te publiceren, zonder de bezoeker/ ingeschrevene/ deelnemer hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Aanvaarde oudere versies van de algemene voorwaarden blijven van toepassing behoudens wanneer zij de hier vermelde voorwaarden tegenspreken, in welk geval huidige voorwaarden voorrang hebben. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak door de rechtbank van Gent.

bottom of page