top of page

Privacy beleid
 

We zijn blij met je vertrouwen in Coeliakie Kids Vlaanderen vzw. In overeenstemming met artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij ons privacy beleid opgesteld. We springen zorgzaam en vertrouwelijk om met de data die je ons bezorgt. Door jouw persoonsgegevens ter beschikking te stellen (zie art. 3), verklaar je kennis te hebben genomen van het privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Art. 1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

  • Login gegevens via cookies bij het aanmaken van een online account.

  • IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's

  • E-mailadres en interesses in functie van de nieuwsbrieven.

  • Adresgegevens en bijbehorende informatie in functie van het uitvoeren van een gevraagde dienst.


Art. 2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

  • Voor de verbetering van onze diensten.

  • Voor het beheer van je account op onze website(s).

  • Voor het leveren van producten, informatie en aanbiedingen conform jouw toestemmingen en de uitvoering van de contractuele verplichting vanuit je lidmaatschap.

  • Voor identificatie als ingelogde gebruiker via cookies.


Art. 3 Hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

Deze gegevens verzamelen we op diverse manieren: via de website, social media, inschrijvingsformulieren, beurzen, events, telefonisch, mondeling, e-brieven, afdelingsactiviteiten enz.

Art. 4 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Van zodra je jouw toestemming intrekt om je persoonsgegevens verder te gebruiken worden deze gewist uit onze e-maillijsten of onleesbaar gemaakt in onze computersystemen.

Art. 5 Wat zijn je rechten?

Het is ook belangrijk dat je persoonsgegevens up-to-date zijn en blijven. Daarom kan je deze steeds inzien, wijzigen en verbeteren. Natuurlijk kan je ons ook laten weten via info@ckvl.be dat je de toestemming intrekt om deze gegevens nog langer door ons te laten verwerken. Dan schrappen we ze of maken ze onleesbaar in ons ledenbeheersysteem.

Art. 6 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

We installeerden beveiligingstechnologieën en namen maatregelen om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt je persoonlijk verwittigd. We zullen dan alle maatregelen nemen om het risico op een nieuw datalek tot een strikt minimum te beperken.

Art. 7 Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

De Coeliakie Kids Vlaanderen vzw deelt u gegevens niet met derden.

Art. 8 Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, een account aan te maken, je in te schrijven op een van onze nieuwsbrieven, door het plaatsen van een bestelling, het deelnemen aan een wedstrijd en het inschrijven op een activiteit, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat Coeliakie Kids Vlaanderen vzw jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid. Dit beleid kan steeds gewijzigd worden. Dit privacybeleid gaat uit van Coeliakie Kids Vlaanderen vzw. Heb je vragen, verzoeken en klachten contacteer ons op onderstaand adres:

bottom of page